EU Academy

 • Prof. MUDr. Petr Pohunek, CSc., FN Motol Praha
 • Projekt výborně zaplňuje mezery v našich znalostech a dovednostech v komunikaci. Přináší to, co nám nebylo dáno ve zdravotnickém vzdělávání a pomáhá napravit některé špatné návyky a vyjasní nedorozumění, která jsme nahromadili v průběhu naší praxe.
 • Praha

 • Doc. MUDr. Petr Panzner, CSc., FN Plzeň
 • Kurz mi velmi pomohl zaplnit alespoň částečně mezery v mém vzděláni v oblasti interpersonální komunikace a psychologie obecně. Tyto znalosti a zejména jejich praktická aplikace jsou nezbytné pro komunikaci lékaře a pacienta, ale i pro komunikaci s podřízenými na pracovišti a kdekoli jinde. Kurz nebyl zaměřen primárně na teorii, ale na praktickou aplikaci těchto zásad, a tím byl jeho přínos znásoben. Absolvování podobného kurzu mohu jednoznačně doporučit každému lékaři, zvláště pak lékaři ve vedoucí funkci.
 • Plzeň

 • MUDr. Petr Vaník, Nem. České Budějovice
 • Velmi užitečný kurz pro uvědomění si základních postupů a postojů v chování vůči pacientům. Díky kurzu jsem změnil náhled na lidi ve svém okolí a nezatěžuji se nepodstatnými věcmi
 • České Budějovice

 • MUDr. Eva Ohnútková, AKI Brno
 • Jde o doplnění psychologických znalostí, se kterým máme v praxi pracovat. Zkušenosti jsou nepřenosné. Bylo by vhodné, aby co nejvíce lékařů mohlo tuto školicí aktivitu absolvovat i s možností občasné inovace.
 • Brno

 • MUDr. Tomáš Kočí, Astmacentrum Česká Lípa
 • Získal jsem pomoc při změně pohledu na komunikaci s pacienty a pomoc při organizaci vlastního nitra.
 • Česká Lípa

 • MUDr. Norbert Pauk, Ph.D., FN Bulovka Praha
 • Výborný kurz pomáhající rozvoji sebevědomí a správného rozhodování. Oceňuji praktické nácviky a interaktivitu se zapojením celého kolektivu, vše s pomocí výborných lektorů.
 • Praha

 • MUDr. Hana Janíčková, Alergocentrum Šumperk
 • Projekt REPEC nabízí možnost, jak se naučit jinak a lépe komunikovat s pacienty i s přáteli a partnery. Rozšiřuje pohled na realitu kolem nás. Učí nás pracovat na sobě ku prospěchu nám i okolí.
 • Šumperk

 • MUDr. Václava Bártů, PK Medicon Praha
 • Kurz byl jednoznačným přínosem pro zkvalitnění komunikace, ozřejmění postoje lékař-pacient a posílení dovednosti v jednání s druhou osobou.
 • Praha

 • MUDr. Zuzana Perná, PK Medicon Praha
 • Projekt splňuje posílení vztahu mezi partnery (lékař-pacient), v rodině, na pracovišti. Mimořádně edukativně nám objasnil psychologickou cestu v životě.
 • Praha

 • MUDr. Jaromír Paukert, Nemocnice Kolín
 • Kurz mi poskytl nový pohled na možnosti nejen komunikace s pacienty, kolegy – komunikace obecně, ale i nový způsob vnímání jejich problémů a možnosti řešení.
 • Kolín

 • MUDr. Jarmila Turzíková, FN Bulovka Praha
 • Zajímavý seminář, který přispívá ke zlepšení přístupu k pacientovi, ale také přístupu k sobě samému.
 • Praha

 • MUDr. Katarína Beránková, FN Motol Praha
 • Projekt se mi líbil, poskytuje jiný pohled na věci zažité či přijímané jako samozřejmost a pomáhá člověku získat či si vytvořit nové obzory. Zejména pomůže posílit vlastní sebeuvědomění, které pak člověk lépe uplatní v komunikaci s jinými lidmi.
 • Praha

 • MUDr. Petra Vojířová,AKI Brno
 • Dosud jsem se s podobným projektem nesetkala a velmi mi pomohlo začít se dívat na řadu věcí jiným pohledem, více přemýšlet, o tom, co mé okolí vede k různým reakcím. Přineslo mi to zlepšení komunikačních dovedností a budu se snažit takto postupovat dál.
 • Brno

 • MUDr. Zdenka Koldová, Alergologie Vyškov
 • Umění jednat s lidmi je základem k ozdravení naší společnosti. Vždy máme na sobě co zlepšovat. Čím lépe budeme vést rozhovory s našimi pacienty, kolegy a podřízenými, tím úspěšnější budeme v životě a všichni budeme bohatšími a krásnějšími v duševním, ale i praktickém životě.
 • Vyškov

 • MUDr. Hana Lochmanová, Aximed Pardubice
 • Projekt má jistě smysl. Byla probrána řada situací, které pravidelně řešíme, a pohled lektora vede k zamyšlení nad tím, jestli naše jednání je vždy správné, a jistě přispěl ke zlepšení komunikace.
 • Pardubice

 • MUDr. Veronika Skalická, FN Motol Praha
 • Absolvent kurzu dokáže lépe porozumět a vést pacienta. Kurz pomůže zprůhlednit komunikační interpersonální vztahy na pracovišti.
 • Praha