EU Academy

Lékaři

Náplň EU Academy

Hlavní náplní EU Academy, s.r.o. je vzdělávání
v proklientské komunikaci a v leadershipu, a to preferenčně pracovníků ve zdravotnictví – lékařů (komunikace lékař-pacient), lékárníků, zdravotních sestřiček, ale i managementu nemocnic či jiných zdravotnických zařízení. Jsme přesvědčeni, že právě
v těchto oborech je důležitá určitá psychohygiena, tak, aby tato výkonnostně i emočně náročná povolání neubírala síly lékařům a ostatním zdravotníkům rychleji než je žádoucí.

Inovativní metody

Pro výuku používáme inovativní metody, které jsou založené na změnách myšlení. To samo o sobě je jedním z klíčů k trvalým změnám a následně k lepším pracovním výsledkům, k získání nového „větru do plachet“ a ke zvyšování osobního well-beingu. Snažíme se klientům pomoci orientovat se ve vztazích jako takových (s pacienty, s kolegy, v rodině) a v pravidlech komunikace tak, aby byla konstruktivní a s minimem nežádoucích emocí. Našim společným cílem je posouvat hranice, a to jednotlivce i týmů.

Špičkoví lektoři

V EU Academy, s.r.o. spolupracujeme se špičkovými lektory v daných oblastech, kteří mají bohaté zkušenosti ve svých oborech. Klienti si mohou vybrat dle svého uvážení, kterého lektora preferují. Jsme flexibilní tým, který respektuje přání klientů a snažíme se vycházet vstřícně i z hlediska obsahového uzpůsobení jednotlivých kurzů. Profesionalita našich lektorů je dána především schopností reagovat na individuální zadání klienta.